BESTYRELSEN

Retur til forsiden


Formand

Henrik Lahn Hansen

Klokkerbakken 8

8210 Aarhus V

Tlf.: 2460 4857

e-mail: henriklahn(snabel-a)stofanet.dk

Ansvar:

Alt det praktiske.

 Næstformand

Sune Nielsen

Tandervej 35

8320 Mårslet

Tlf.: 2383 1817

e-mail: sune-nielsen(snabel-a)mail.tele.dk

Ansvar:

Hjemmesiden

Facebooksiden

Nyhedsgruppen

Aktivitetsudvalget

Martin Møller Hansen

Engparken 1

8550 Ryomgård

Tlf.: 2367 9665

Ansvar:

Arrangementer

Kasserer

Per T. Hansen

Balshavevej 36

8300 Odder

Tlf.: 2143 7383

e-mail: pt(snabel-a)balshave.dk

Ansvar:

Pengekassen

Medlemslisten

Merchandise

Ind- og udmeldelse

OK benzinkort

Aktivitetsudvalget

Peter Lahn Malund

Peder Skrams Gade 18. 1.

Tlf.: 3024 0490

e-mail: peter_mt(snabel-a)hotmail.com

Ansvar:

Arrangementer

Aktivitetsudvalget

Bjarne Kristensen

Vinterslevvej 11

8370 Hadsten

Tlf.: 4088 5037

Ansvar:

Arrangementer

Sekretær

Jan Wulff

Bisgårdsvej 45

8300 Odder

Tlf.: 2042 4102

e-mail: Jan.h.wulff(snabel-a)gmail.com

Ansvar:

Referent

Redaktør

Dan Zachariassen

Agernvej 1

8330 Beder

Tlf.: 2163 5108

e-mail: zacha(snabel-a)webspeed.dk

Ansvar:

Redaktør på klubbladet

 

Bladteknisk medarbejder

Foto kommer ASAP

Brian Sørensen

Lyngsiesvej 8B

8210 Aarhus V

Tlf.: 2175 7479

e-mail: bah(snabel-a)mail1.stofanet.dk

Retur til forsiden

Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2022